Home Informatie en links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West Vlaanderen
 
 
Kasteel van de Hertogen van Brabant back
 
 
Op korte loopafstand van het marktplein staat het historische kasteel van de Hertogen van Brabant, gebouwd in de 12de eeuw. Oorspronkelijk was het een jachtverblijf van de eerste hertog van Brabant.
Het werd in de loop der eeuwen regelmatig verbouwd, en vele beroemde (beruchte) heersers
 
 
en historische figuren waren er te gast.
Op 1 maart 1546 krijgt Maria van Hongarije het
land van Turnhout en het kasteel onder haar bevoegdheid van Keizer Karel. Zij liet de verdedigingsburcht ombouwen tot een renaissancepaleis, het toenmalige 'Hof van
plaisanterie'.
In het begin van de 80-jarige oorlog
werd het  
meerdere keren gewisseld tussen een
Spaanse
 
 
en Nederlandse bezetting, tot de Nederlandse Prins Willem de noordkant van het kasteel
in brand stak, en zo de militaire waarde van het geheel verdween.
Na tijden van voor- en tegenspoed raakte het kasteel in de 18de en 19de eeuw zodanig in verval
dat het ondermeer als stadsmagazijn werd gebruikt.
Het gebouw werd omstreeks het begin van de 20ste eeuw door de stad verkocht aan het
provinciebestuur dat na de oorlog van 1914-1918 het bouwwerk grondig liet restaureren in
neobarokstijl door Jules Taeymans.
Het kasteel biedt nu onderdak aan het gerechtshof en dit na een volledig nieuwe restauratie.
 
  Stad Turnhout
Kasteel is thans gerechtshof
Website rondleiding kasteel: http://www.toerismeturnhout.be
 
Link naar afbeelding Kasteel van Hertogen van Brabant
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.