Home Informatie en links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West Vlaanderen
 
 
Kasteel Kijckuit back
 
 
De eerste eigenaar van het kasteel Kijckuit is Petrus van Hecke, die de hoeve, met het huis Kijckuit,
in 1648 verkocht aan Aloysius du Bois. In 1722 kwam het kasteel in handen van de stichting Ternick,
die in stond voor de huisvesting
en opvoeding van een aantal weesmeisjes. Zeventig weesmeisjes
 
 
hebben er tot 1750 onderwijs genoten en
onderdak verkregen. De bestuurders van de
Stichting Terninck verkochten het kasteeldomein
op 12 juni 1750 aan jonkvrouw Anna-Maria du Bois.
In 1769 werd het kasteeldomein Kijckuit
aangekocht door de familie van Havre, één van
de oudste Belgische adellijke families.
In hun opdracht werd het verbouwd tot het huidige classicistische kasteeltje dat we nu kennen.

 
 
Vanaf de 19de eeuw speelde de familie van Havre een belangrijke rol in het Wijnegemse
openbare leven. De meest bekende telg was ridder Gustave van Havre (1817-1892), die niet minder
dan 44 jaar burgemeester was van Wijnegem.
Sindsdien bleef het kasteeldomein in bezit van deze
familie en zou het geheel, door talrijke aankopen, aanzienlijk vergroot worden.
In 1994 werd het kasteel, met de toegangsbrug en -poort, beschermd als monument,
en samen met zijn onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht.
Nadat Kijckuit 250 jaar in handen was geweest van de familie van Havre, ging het in 2006 over naar
een Nederlandse projectontwikkelaar.
 
  Gemeente Wijnegem
Kasteel niet toegankelijk
 
Link naar foto kasteel Kijkuit
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.