Home Informatie en links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West Vlaanderen
 
 
De Borrekens back
 
 
Het is meer dan waarschijnlijk dat het kasteel van Vorselaar in de vroege middeleeuwen ontstaan
is als versterkte vesting om de bevolking van de heerlijkheid te beschermen voor de invallen
van buitenaf. Na de inval van de Noormannen in onze streken rees immers de betrachting
 
 
om plunderingen in de toekomst te voorkomen.
Over de concrete uitbouw van het kasteel is weinig geweten.
In de middeleeuwen werd het kasteel bewoond door de heer van Vorselaar, in de vroegste tijden de heren van Rotselaar.
Tot in het begin van de 16de eeuw bleef het kasteel in handen
van de heren van Rotselaar. Daarna kwam het door huwelijk en overerving beurtelings over in de handen van Michel de Croy,
Cornelis de Bergeus (prins-bisschop van Luik) en diens
schoonbroer Jean de Ligne.
Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde deze met
Margareta van Arenberg, wiens prinselijke familie in bezit bleef
van het domein en kasteel tot de verkoop ervan aan Jan Proost
 
 
in 1663. Ten tijde van Jan Proost en de latere eigenaars, waaronder vooral Filip de Werve,
onderging het kasteel ingrijpende wijzigingen. Het kasteel heeft daaraan zijn huidig voorkomen
te danken.
Sinds 1911 is het kasteel in het bezit gekomen van de familie de Borrekens, om enkele jaren
geleden in erfpacht te zijn gegeven aan een vennootschap.
 
 

Gemeente Vorselaar
Kasteel niet toegankelijk
info: www.kasteelvanvorselaar.be

 
Link naar afbeelding De Borrekens
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.