Home Informatie en links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West Vlaanderen
 
 
Het Ravenhof back
 
 
Het kasteel Ravenhof dateert uit de 14de eeuw en droeg toen de naam 'Goet Van Steenlant',
naar de familie die er een hoeve bewoonde. Het kreeg zijn huidige vorm in 1522.
Vanaf 1679 werd het eigendom van de familie Moretus. Een roemrijk geslacht van drukkers en
 
 
hoogwaardigheidsbekleders met aftakkingen
naar de bekende families De Pret en Plantin.
In het midden van de 18de eeuw vergrootte
Johannes Josephus Moretus het domein met verschillende aankopen. Hij liet hectaren,
van oorsprong kale en dorre heidevlakte bebossen.
Het parkbos, dat vooral op Nederlands grondgebied
ligt, is ontworpen naar de plannen van Versailles.
Vanaf 1806 liet zijn neef P.A.J. de Pret het

 
 
kasteel verbouwen in Louis XV-stijl. In 1907 stond graaf de Pret het Ravehof af aan Karel Moretus,
de latere burgemeester van Stabroek. Onder zijn beheer werd het Ravenhof vergroot tot het
indrukwekkend kasteel zoals het nu te bewonderen valt.
Sinds 1978 is het Ravenhof eigendom van de gemeente Stabroek en het Agentschap voor Natuur
en Bos. Sindsdien zijn er talrijke sociaal-culturele verenigingen in ondergebracht.
Het gerestaureerde koetshuis doet dienst als café-restaurant.
 
  Gemeente Stabroek
Kasteel is thans het decor voor sociale en culturele evenementenen
 
Link naar afbeelding Het Ravenhof
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.