Home Informatie en links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West Vlaanderen
 
 
Het Ravenhof back
 
 
Het kasteel Ravenhof, gebouwd in rococostijl, dateert uit de 14de eeuw en droeg toen de naam
'Goet Van Steenlant', naar de familie die er een hoeve bewoonde.
Het kreeg zijn huidige vorm in 1522. Vanaf 1679 werd het eigendom van de familie Moretus.
 
 
Een roemrijk geslacht van drukkers en hoogwaardigheidsbekleders met aftakkingen
naar de bekende families De Pret en Plantin.
In het midden van de 18de eeuw vergrootte
Johannes Josephus Moretus het domein met verschillende aankopen. Hij liet hectaren
heidegrond bebossen, een stervormig park
aanleggen en hoge heuvelruggen maken.
Vanaf 1806 liet zijn neef P.A.J. de Pret het

 
 
kasteel verbouwen in Louis XV-stijl. In 1907 stond graaf de Pret het Ravehof af aan Karel Moretus,
de latere burgemeester van Stabroek. Onder zijn beheer werd het kasteel vergroot tot zijn
huidige uitzicht.
Sinds 1978 is het Ravenhof eigendom van de gemeente Stabroek. Sindsdien vormt het kasteel
het decor voor sociale en culturele evenementen.
 
  Gemeente Stabroek
Kasteel is thans het decor voor sociale en culturele evenementenen
 
Link naar afbeelding Het Ravenhof
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.