Home Informatie é Links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Antwerpen
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost-Vlaanderen
Prov. Vlaams-Brabant
Prov. Waals-Brabant
Prov. West-Vlaanderen
 
 
Kasteel De Schans back
 
 
Op een gevelsteen boven de deur komt de datering met het jaartal 1667 voor, zodat het kasteel
De Schans vermoedelijk in dat jaar werd gebouwd. Toch moet aan dit gebouw een oudere constructie voorafgegaan zijn, aangezien reeds in 1660 een huis van de heer Michael de Selys vermeld wordt
 
 
op de schans. Het huidige kasteel werd gebouwd in bosrijk
gebied in de diepe Oetervallei als residentie of buitenverblijf van
baron Michaël de Selijs, burgemeester van de stad Maastricht,
die op 1 januari 1620 zijn intrede deed in Opoeteren.
Hij was tegelijkertijd heer van de Heerlijkheid Opoeteren, dat hij
in 1619 van de prins-bisschop Ferdinand van Beieren in pand had gekregen. Vanaf 1656 droeg de familie de titel van baron.
Het kasteel was nooit een permanente residentie van de familie,
zij verbleef waarschijnlijk meestal in Maastricht.
Michael de Selys werd ook vermeld als burgemeester van Luik.
Tijdens de Franse bezetting vluchtte de toenmalige baron de
Selys naar Duitsland. Zijn weduwe keerde begin 18de eeuw terug
 
  naar het Schanshof, waar ze in 1831 overleed. De famile de Selijs bleef eigenaar van het kasteel
tot 1840, toen het door de Brusselse familie Bemelmans werd aangekocht.
In 1994 vestigden een groep trainers en alternatieve therapeuten zich in het historische kasteel.
Het kasteel De Schans is thans een centrum voor persoonlijke ontwikkeling waar cursussen en
individuele begeleiding wordt aangeboden.  
 
  Gemeente Opoeteren
(Deelgemeente van Maaseik)
Kasteel is thans een cursus- en bezinningscentrum.
Website: http://www.kasteeldeschans.com
 
Link naar afbeelding Kasteel de Schans
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.