home informatie uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Antwerpen
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost-Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
 
 
Kasteel van Fumal back
 
 
De heerlijkheid wordt voor het eerst vermeld in de 12de eeuw toen een zekere Gilis van Hinnisdael
het kasteel van Fumal bewoonde. Tijdens het ancien régime was het grondgebied van Fumal verdeeld tussen het prinsdom Luik, waarbij het grootste deel van het dorp behoorde. Het kasteel en bijgebouwen,
 
 
de kerk, een boerderij en enkele huizen behoorde
tot het graafschap Namen waaraan de heren van
Fumal leenplichtig waren.
Hoe de primitieve burcht van de heren van Fumal
er uitzag is niet geweten. Alleen van de oude middeleeuwse donjon, is nog een ca. 1m dikke
muur overgebleven. In 1620 werd het kasteel
grondig herbouwd en aangepast aan de mode van
die tijd door de toenmalige kasteel eigenaar,
 
 
Nicolaes van Hinnesdael. Op het einde van de 17de eeuw, vooral tussen 1692 en 1697, kreeg het
kasteel het zwaar te verduren door de talrijke oorlogen die de streek toen teisterden.
In het begin van
de 18de eeuw werd het kasteel na een zware brand heropgebouwd door Jacques Mincé du Fontbaré
die het kasteel, dat sinds 1715 toebehoorde aan Séverin de Mérode, erfde. Zijn nakomelingen voerden talrijke wijzigingen en verbouwingen uit. Gedurende de hele negentiende en twintigste eeuw (tot aan de fusies van gemeenten) waren de barons Mincé du Fontbaré burgemeester van Fumal. Het kasteel van Fumal wordt tot op heden bewoond door de familie Mincé de Fontbaré.
 
  Gemeente Fumal
(Deelgemeente van Braives)
Kasteel niet toegankelijk
 
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.
 
Back Link naar afbelding Kasteel van Fumal