home informatie uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Antwerpen
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost-Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West-Vlaanderen
 
 
Château d' Ostemerée back
 
 
De oorspronkelijke eigenaars van het uigestrekte domein ‘Ostemerée ‘ zijn Victor Stoclet,
hoofd van de Societe Generale de Belgique, en Anne (Kitty) Caspers. Na het overlijden van
Victor Stoclet, 1904, en zijn vrouw, 1908, komt het kasteel, samen met de omringende gronden
 
 
en boerderijen, in handen van hun dochter Laure Stoclet
die op 17 augustus 1905 huwde met Adrien de Ribaucourt.
Na de sloop van het oude kasteel in Serville, dat zich bevond
tussen de hoeve ‘Hattiez’ en de plaats waar nu het nieuwe
kasteel staat, begonnen in 1910 de werken aan het nieuwe,
veel grotere, kasteel onder leiding van de architecten Gauchet
en Flanneau.
In 1919 werden er prachtige tuinen in terrassen aangelegd en
een vijver ontworpen door landschapsarchitect Buyssens.
Het nieuwe kasteel, dat nog steeds de naam
‘Château d' Ostemerée’ draagt, situeert zich dan op het
grondgebied van Anthée. Voor de bouw van dit kasteel werd
 
 
gebruikt gemaakt van stenen die uit de steengroeve van Morville ontgonnen werden.
Het gezin de Ribaucourt-Stoclet kreeg 10 kinderen. De oudste zoon, Graaf Victor Christyn
de Ribaucourt, huwde op 3 juli 1930 met barones Elisabeth van Eyll. Zij brachten heel hun leven
door in het kasteel en kregen op hun beurt 8 kinderen. Van 1939 tot 1976 mocht de Graaf zich
tevens de burgemeester van Serville noemen.
Tijdens WOII stichtte de Graaf in Ostemerée het tehuis ‘Prince Baudouin’. Het tehuis bood
onderdak aan ongeveer 90 kinderen, die elk 1 tot 3 maanden mochten blijven.
In het grootste geheim bood de graaf ook onderdak aan kinderen van Joodse gezinnen om hen te beschermen tegen vervolging door de Gestapo. In 1999 kende de staat Israël hen de medaille
‘Justes parmi les nations’ toe, in erkenning voor hun heldendaden.
Gravin Elizabeth Van Eyll stierf 21 februari 1971, de Graaf enkele jaren later op 31 januari 1981.
Het kasteel werd door hun kinderen in 1984 verkocht aan de familie ‘Meunier-Gouy’.
 
  Gemeente Anthée
(Deelgemeente van Onhaye)
Kasteel niet toegankelijk
 
Link naar afbeelding Château d' Ostmeree
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.
 
Back