Home Informatie & Links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Antwerpen
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost-Vlaanderen
Prov. Vlaams-Brabant
Prov. Waals-Brabant
Prov. West-Vlaanderen
 
 
Hof Ter Saksen back
 
 
Reeds in de vroege middeleeuwen stond op de plaats van het huidige Hof ter Saksen een pachtgoed
dat vermoedelijk een dubbele bestemming had als landbouwuitbating en als herberg voor reizigers.
Dit laatste kwam door de ligging naast de grote baan van Antwerpen naar Gent, zodat vele reizigers
 
 
het Hof aandeden.
De oudst gekende eigenaar van het goed was een zekere
jonkvrouw Margareta Noethaeckx (1365), dochter van ridder
Diederik Noethaeckx, grafelijke raadsheer en meier van Destelbergen. Nadien kwam het leengoed in het bezit van de
familie Vijd, beter bekend als opdrachtgevers van het Lam Godsretabel (1432) en bouwheren van het kasteel Cortewalle.

In 1781 komt het goed in het bezit van Jan-Baptist Versmessen, hoofdschepen van het Land van Waas, die het oude gebouw tot
op de grond laat afbreken om het te vervangen door een ‘huis van
plaisance’ naar Italiaans model, omringd door mooie vijvers
 
 
en tuinen. In die tijd kreeg het landgoed stilaan zijn huidige vorm. Rond 1920 kwam het in handen
van de laatste eigenaar, de industrieel Edmond Meert. Hij maakte slechts een korte tijd gebruik van
het kasteel en liet de hoeve ombouwen tot een riant landhuis.
Na het overlijden van Edmond, in 1961,
verviel het kasteel tot een bouwvallige ruïne na verwaarlozing van zijn erfgenamen.
Na een lange, en soms moeilijke aankoopprocedure, werd op 11 juni 1982 het park met de daar rond liggende gronden uiteindelijk eigendom van de gemeente Beveren.
Het domein werd ingericht als een gemeentelijk parkgebied en arboretum en ook de gemeentelijke groendienst vond onderdak op het terrein. 
Momenteel bekijkt de gemeente Beveren samen met privé-investeerders de mogelijkheden om het
kasteel een nieuwe publieke of private bestemming te geven.
 
  Gemeente Beveren
Park staat open voor publiek
Info: http://www.beveren.be
 
Link naar afbeelding Hof Ter Saksen
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.