Home Informatie & Links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Antwerpen
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West Vlaanderen
 
 
Kasteel de Ribaucourt back
 
 
Oorspronkelijk bestond het kasteel in de 12de eeuw enkel uit een versterkte houten toren, die later
uit steen werd gebouwd. Deze toren bevond zich op de plaats van het huidige voorterras en diende
als uitkijkpost en voorhoede voor de andere heerlijkheden in de omgeving tot op het ogenblik dat
 
 
de heren van Perk zich hier kwamen vestigen en
het kasteel gingen uitbreiden.
Het kasteel wordt gerekend onder de mooiste heerlijkheden in de omgeving van Brussel.
Het telt meer dan 200 kamers en werd in de loop
der tijden herhaaldelijk aangepast aan de noden van
de toenmalige bewoners.
Het huidige kasteel dateert deels uit de 17de en
deels uit de 18de eeuw en is herbouwd in
 
 
de 19de eeuw. Gedurende de Franse overheersing in 1809 werd Perk aangekocht door
Pieter Bounder van Melsbroek, een Frans officier. Deze verkocht zijn goederen in 1833 aan graaf
Prosper Christyn de Ribaucourt, die senator was voor Dendermonde.
Het kasteel heeft, in de loop der tijd,  heel wat belangrijke bezoekers gekregen.
In 1696 nam de prins van Nassau-Saarbrück, generaal der legers van de Verenigde Provinciën
er zijn intrek. Op 9 mei 1746 logeerde hier Lodewijk XV, koning van Frankrijk, die enige dagen daarvoor
te Brussel zijn triomfantelijke intrede had gehouden. Veldmaarschalk Montgommery bracht er een
bezoek aan generaal Dempsey, die van hieruit de slag rond Arnhem leidde in de tweede wereldoorlog.
Het kasteel wordt nog altijd bewoond door de nazaten van graaf de Ribaucourt.
 
  Gemeente Perk
(Deelgemeente van Steenokkerzeel)
Kasteel niet toegankelijk
 
Link naar afbeelding Kasteel de Ribaucourt
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.