Home Informatie & Links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Antwerpen
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West Vlaanderen
 
 
Kasteel van Beersel back
 
 
Het kasteel van Beersel, gebouwd door Godfried van Hellebeke met de hulp van de hertog van
Brabant, Jan II, en opgetrokken tussen de jaren 1300 en 1310 als vooruit-geschoven verdedigingspost
van Brussel, is één van de weinige, goed bewaarde voorbeelden van middeleeuwse krijgsbouwkunde
 
 
in België. Dank zij de heel dikke muren, en de bijzonder brede slotgracht kon het kasteel van
Beersel praktisch niet worden ingenomen.
In loop der eeuwen is het slechts één keer veroverd,
en wel door de Brusselaars zelf, die in 1489
in opstand kwamen tegen Keizer Maximiliaan
van Oostenrijk. De Brusselaars hebben er nadien
flink voor moeten boeten. Nadat Keizer Maximilaan
hen bloedig had verslagen werd het kasteel
 
 
wederopgebouwd op de kosten van de Brusselaars. Dit verklaart waarom langs de buitenzijde vooral,
twee verschillende periodes in de bouw te onderscheiden zijn.
In 1617, onder de hertogen van Arenberg, was het kasteel aan een nieuwe restauratie toe.
De Arenbergs, die vele kastelen bezaten, verlieten later Beersel om hun intrek te nemen in Heverlee.
Gedurende de godsdienstoorlogen mochten de kloosterlingen van Zevenborre het kasteel bewonen.
Mits te zorgen voor het onderhoud en een jaarlijkse vergoeding van 200 gulden, werd het rond 1745
verhuurd aan kapitein Vellemans. In 1818 nam een katoenfabriek er zijn intrek en kwam de burcht
zwaar in verval. Alle daken stortten in. Men diende te wachten tot 1928 voor het uit zijn puin herrees.
In de herfst van 1999 nam het gemeentebestuur van Beersel het beheer van het kasteel over van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België via een erfpacht overeenkomst.
Het gemeentebestuur kon dus het licht op groen zetten voor de restauratie van het kasteel van
Beersel dat sinds 2003 in verschillende fases wordt gerenoveerd.
 
  Gemeente Beersel
Kasteel te bezoeken
Info: http://www.toerismebeersel.be
 
Link naar afbeelding Kasteel van Beersel
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.