Home Informatie & Links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Antwerpen
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost Vlaanderen
Prov. Vlaams Brabant
Prov. Waals Brabant
Prov. West Vlaanderen
 
 
Kasteel van Hoeilaart back
 
 
Weinige gemeenten in België weten hun gemeentebestuur te huisvesten in een kasteel.
De gemeenteraad van Hoeilaart besliste op 17 september 1919 het kasteel, dat toebehoorde aan de adellijke familie de Man, aan te kopen. Op deze plaats stond vroeger het uit de 15de eeuw daterende
 
 
kasteel van de heerlijkheid Terheide. Dit landgoed
werd door baron Jozef de Man d' Hobruge, burgemeester van Hoeilaart van 1823 tot 1846 en
van 1848 tot 1854, aangekocht in 1820.
Zijn zoon, baron Jean de Man d' Attenrode, burgemeester van Hoeilaart van 1854 tot 1878,
liet in het begin van de jaren 1850 het kasteel van
de heerlijkheid Terheide afbreken en vervangen
door het huidige kasteel. Jozef Claes is de architect
 
 
die het Hoeilaartse kasteel in 1858 ontwierp in neogotische stijl, meer bepaald neo-Tudorstijl.
De familie de Man verbleef te Hoeilaart tot 1919. Wanneer Maxime de Laage de la Rocheterie en
zijn echtgenote, afstammelingen van de voormalige barones, het kasteel verkocht aan het
gemeentebestuur van Hoeilaart was dit blijkbaar omdat het onderhoud ervan zwaar begon te wegen.
De renovatie van het kasteel, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant, werd voor een groot
deel uitgevoerd door het gemeentepersoneel en afgerond in de loop van 1995.
 
  Gemeente Hoeilaart
Kasteel is thans gemeentehuis,
park toegankelijk
 
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.
 
Link naar afbeelding Kasteel van Hoeilaart