Home Informatie & Links Uitgegeven boeken Contact  
 
Prov. Antwerpen
Prov. Henegouwen
Prov. Limburg
Prov. Luik
Prov. Luxemburg
Prov. Namen
Prov. Oost-Vlaanderen
Prov. Vlaams-Brabant
Prov. Waals-Brabant
Prov. West-Vlaanderen
 
 
Kasteel Tillegem back
 
 
Tillegem was een aloude heerlijkheid waarvan het ontstaan opklom tot de tijd van Karel de Grote.
De Heer van Tillegem was een gezagvolle figuur die de rechterlijke, administratieve en fiscale
macht over zijn gebied uitoefende. Hiervoor beschikte hij over een volwaardig schepencollege en
 
 
over verschillende medewerkers en dienaars.
De eerste ons bekende heer van Tillegem, Jan,
was een telg uit het oude middeleeuwse geslacht
van de heren van Voormezele.
Toen het kasteel in het begin van de veertiende
eeuw werd gebouwd was het, zoals het grondplan
vandaag nog aantoont, een middeleeuwse burcht
met vier vleugels, een toren boven de ingangspoort
en vierkante hoektorens.
 
 
Het werd, ongewoon voor deze streek, gebouwd in Doornikse en Brabantse natuursteen.
De burcht die er oorspronkelijk had gestaan, had een kapel die rond 1160 door de heilige
Thomas Becket zou zijn ingewijd.
In de loop der eeuwen kwam het kasteel bij herhaling in handen van eigenaars die in geldnood
verkeerden en zich dan ook weinig om onderhoudswerken bekommerden.
De aanleg van de spoorweglijn in de negentiende en van snelwegen in de twintigste eeuw,
op loopafstand van het domein, verminderden aanzienlijk de aantrekkelijkheid ervan.
Na ongeveer tien eeuwen adellijke bewoning, bleek de overdracht aan de overheid een
passende oplossing.
 
 

Gemeente Sint-Michiels
(Deelgemeente van Brugge)
Kasteel is thans streekhuis
Website: http://www.west-vlaanderen.be

 
Link naar afbeelding Kasteel Tillegem
 
 
All copyrights reserved by www.burchten-kastelen.be ©   Realisatie B.J.